Vrienden van de kas

Sinds 2004 beheert de Vereniging Vrienden van de Tropische Kas het kassencomplex.  Met als doel dit historische en idyllische plekje voor de toekomst te behouden en open te stellen voor bezoekers.

U kunt lid worden van de vereniging voor minimaal € 5,- per jaar. Met uw bijdrage wordt een deel van de jaarlijkse kosten gefinancierd.
U kunt u aanmelden via het e-mailadres van de Tropische Kas: contact@tropischekas.nl of door storting van uw bijdrage op bankrekening NL38 RABO 0389074616 ten name van Vereniging vrienden van de Tropische Kas te Beetsterzwaag o.v.v. uw naam, adres en e-mailadres. Als lid ontvangt u 2x per jaar de nieuwsbrief.

Wij hebben een privacy-beleid dat u op aanvraag kunt inzien, stuur een mail aan contact@tropischekas.nl.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 40003933

Giften

U kunt de Tropische Kas ook financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Giften zijn welkom op bankrekening NL38 RABO 0389074616 ten name van Vereniging vrienden van de Tropische Kas te Beetsterzwaag.
De Vereniging is een door de belastingdienst erkend doel (ANBI), hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. (RSIN nr 814036703 zoeknaam: Tropische Kas, Beetsterzwaag)

Vrijwilligers

De vereniging is in het rijke bezit van meer dan vijftig enthousiaste vrijwilligers die zorgen voor onderhoud van het complex en de verzorging van de planten in de kassen, de borders en de tuin. Gastvrouwen / -heren ontvangen bezoekers en wij hebben rondleiders. Mocht u meer willen weten over het vrijwilligerswerk in de kas of u aanmelden als vrijwilliger, dat kan via contact@tropischekas.nl.

Het bestuur

Het bestuur bestaat idealiter uit een zevental personen. Het is een zgn meewerkend bestuur, want er is veel werk te verzetten; naast de voorzitter, penningmeester en de secretaris, is er een bestuurlid verantwoordelijk voor de pr, iemand die verantwoordelijk is voor de bijzondere plantencollectie en iemand die de staat van de gebouwen in de gaten houdt. Als laatste is er bestuurslid belast met de coördinatie van de vrijwilligers.

Jaarverslagen

Als vereniging zijn wij verplicht om jaarlijks een financieel verslag te publiceren.
Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen 5 jaar terug: