Historisch kassencomplex te Beetsterzwaag
 
 
 

Vrienden van de Tropische Kas

Sinds 2004 beheert de Vereniging Vrienden van de Tropische Kas het kassencomplex. De leden onderhouden het complex en verzorgen de planten. Het doel hiervan is om dit historische en idyllische plekje voor de toekomst te behouden en open te stellen voor bezoekers.

Lidmaatschap

U kunt lid worden van de vereniging voor minimaal Ä 5,- per jaar. Met de bijdragen van de leden kan een belangrijk deel van de jaarlijkse kosten worden gefinancierd.
U kunt u aanmelden via het e-mailadres van de Tropische Kas: of door storting van uw bijdrage op bankrekening NL38 RABO 0389074616 ten name van Vr. vd Tropische Kas te Beetsterzwaag.
Als vriend ontvangt u enige malen per jaar de nieuwsbrief.


Giften

U kunt de Tropische Kas financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Dit bedrag kunt u al dan niet oormerken voor een speciaal project of onderdeel van de kas of collectie. De keuze is geheel aan u. Giften zijn welkom op bankrekening NL38 RABO 0389074616 ten name van Vr. vd Tropische Kas te Beetsterzwaag.
De vriendenvereniging is een erkend goed doel (ANBI), hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. (RSIN nr 814036703)


ANBI geregistreerde organisatie: uw gift is aftrekbaar
zoeknaam: Tropische Kas
                   Beetsterzwaag


Nalatenschappen

U kunt uw erfenis geheel of gedeeltelijk aan de Tropische Kas nalaten. Hiertoe moet de Tropische Kas als begunstigde in uw testament worden opgenomen. Bij uw overlijden ontvangt de Tropische Kas dan het door u bepaalde deel van uw nalatenschap. Als u een erfstelling of legaat aan de Tropische Kas overweegt, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw notaris.

Indien hiervan sprake is, dan kunt u dat doorgeven aan onze financiŽle administratie. Onze financiŽle administratie en het bestuur kunt u bereiken via het contactformulier of ons email adres: .
Nalatenschappen zijn welkom op: bankrekening NL38 RABO 0389074616 ten name van Vr. vd Tropische Kas te Beetsterzwaag.


Links naar vrienden

Groei en Bloei Drachten

Tuinen in Noord Nederland

BeetsterzwaagNatuurlijk

Open Tuinen. com

Rondtuinen

Trťsor

Tuinen.nl