Historisch kassencomplex te Beetsterzwaag
 
 
 
 
FryskStellingwerfsEnglishDeutschFranšaisEspa˝olItalianoSvenskaNorskčeskřPapiamentu

Welkom in de Tropische Kas in Beetsterzwaog

Welkom in de Tropische Kas in Beetsterzwaog
Dit idylische plakkien, in de Overtuun van et aodelike Lycklamahuus an de Heufdstraote in Beetsterzwaog, is zeker et bezuken weerd. De prachtig anlegde tunen en historische panen bin de stille getugen van de rieke aodel uut de 17e en 18e eeuw.
… Een belangriek onderdiel hiervan is et kassencomplex ‘De Tropische Kas’.

Levend verleden
Et kassecomplex leit in een ofzunderlik pat van de Overtuun tegenover et Gemientehuus in Beetsterzwaog, aenlik zeggen we in et Stellingwarfs op ’e Zwaog.
Tuunmannen in dienst van de femilie Lyclama kweekten hier veur die tied exotische bloemen en vruchten. Now bin disse kassen veur elkeniene toegaankelik en kun jow genieten van bloemen en plaanten die vroeger mar veur inkelden beriekber weren…

Et dörp Beetsterzwaog
Beetsterzwaog was vroeger (en now netuurlik ok nog) een dörp mit anzien, waor as doe de aodel de heufdrolle speulde. Al in de zeuventiende ieuw wodde De Zwaog omschreven als ‘klein van landeryen, doch lustich van gheboomte en vruchtbaer van graenen, met een schoone en welbestraette buyrte’. Ok now nog het et dörp dit kerakter, mit een Heufdstraote van temeensen drie en een halve ieuw oold. De prachtig anlegde tunen en historische panen bin de stille getugen van de rieke aodel uut de 17e en 18e ieuw. Een belangriek onderdiel hiervan is et kassecomplex ‘De Tropische Kas’.

Geschiedenis
Jonkheer Jan Anne Lycklama à Nijeholt wodde in 1835 eigener van et huus dat now bekend staot as et Lycklamahûs (Heufdstraote 80, now onderdiel van et Gemientehuus van Opsterlaand). LIekewel aachter as veur et huus wodde een tuun anlegd. Omdat de tuun an de veurkaante - vanuut et huus zien - an de overkaante van de heufdstraote lag, wodde dat de overtuun nuumd. In disse overtuun wodden in 1869 de now nog anwezige lessenaarskas (droevekas) en een bloemekas bouwd. Die bloemekas is verschillende keren verni’jd en verbouwd tot oranjerie om in de winter vostgevulige plaanten beweren te kunnen. In de twintiger jaoren wodde disse oranjerie vervongen deur de kas die now bekend staot as de Tropische Kas van De Zwaog. Disse kas is roem tachtig jaor oold en bezit ok inkelde plaanten van haost dezelde leeftied. Daornaost telt disse kas een varieerde kollektie tropische plaanten. Veerder is d’r een uutgebreide verzaemeling kuupplaanten, waoronder een tal fraaie citrusbomen van roem zeuventig jaor oold. Disse plaanten overwinteren now in een oranjerie die in 1984 bouwd is. In 2004 is een vierde kas an et complex toevoegd, waor bezukers ontvongen wodden kunnen.

Vrienden van de Tropische Kas
Sund 2004 beheert de Vereniging Vrienden van de Tropische Kas et kassecomplex.
De leden onderholen et complex en verzorgen de plaanten. De Vereniging het as doel dit historische en idyllische plakkien veur de toekomst te beholen en eupen te stellen veur bezukers.

Eupeningstieden
De Tropische Kas is los van 14.00 tot 17.00 uur op de volgende daegen:
Zaoterdag en zundag in de maonden meie, september en oktober.
Donderdag tot en mit zundag in de maonden juni, juli en augustus.
Veur groepsbezuuk mit rondleiding kun jow een ofspraoke maeken (ok buten eupeningstieden)
In de maonden oktober tot en mit april is De Tropische Kas dichte.

Adresgegevens
Vereniging Vrienden van de Tropische Kas
p/a Secretariaat
Hoofdstraat 38
9244 CN Beetsterzwaag

Locatie Tropische Kas in de Overtuin an de Heufdstraote in Beetsterzwaog (tegenover Heufdstraote 80)

Website: http://www.tropische kas.nl/
E-mail tropischekas@planet.nl
Tillefoon (0512) 381627 of 06-14613364

Routebeschrieving
Beetsterzwaog leit tussen Et Vene en Drachten. As jow mit de auto langs deA7 kommen, nemen jow de ofslag Beetsterzwaog; jow rieden de Heufdstraote in, na zowat 300 meter zien jow tegenover Heufdstraote 80 de Overtuun. Aachter in disse tuun vienen jow et kassecomplex.

Jow bin van hatte welkom!

terug naor homepage