Historisch kassencomplex te Beetsterzwaag

Jaarverslagen

Als vriendenvereniging zijn wij verplicht om jaarlijks een financieel verslag te publiceren.

Vanaf 2011 publiceren wij het jaarverslag voor al onze leden en overige belangstellenden op onze website.
terug